14. Korteri sisustamine

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sisustusega seonduvat sõnavara ning suudab abimaterjalile toetudes vestelda oma kodust (ruumid, mööbel, kodumasinad);
  • saab aru sagedamini esinevate kaubanduslike reklaamtekstide sisust;
  • orienteerub tootegarantii ja tarbija õigustega seonduvas valdkonnas;
  • harjutab formularide (kviitung, kaebus) täitmist näidise järgi ning vajaliku info leidmist internetist.

Tööleht 14.1, Pille ja Lauri uus kodu

Harjutus 14.1.1

Tööleht 14.2, Pille ja Lauri valivad mööblit

Harjutus 14.2.1

Tööleht 14.3, Kodumasinad ja kodutehnika

Harjutus 14.3.1

Tööleht 14.4, Pille ja Lauri elektroonikapoes

Video - Pille ja Lauri elektroonikapoes
Harjutus 14.4.1
Harjutus 14.4.2