3. Kinos

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab kino-teemalist sõnavara ning arendab funktsionaalse lugemise oskust (kinokavad, kuulutused, piletiinfo);
  • harjutab küsimuste moodustamist, neile vastamist ning täiendava info leidmist internetist;
  • suudab etteantud mudeli abil koostada dialoogi.

Tööleht 3.1, Kinokava ja filmiliigid

Tööleht 3.2, Kinopileti ostmine

Tööleht 3.3, Pille ja Lauri kinos

Video - Pille ja Lauri lähevad kinno
Harjutus 3.3.1
Harjutus 3.3.2

Tööleht 3.4, Käitumine kinos

Tööleht 3.5, Pille lemmiknäitleja