19. Sport

Teema läbimisel õppija
  • õpib kasutama spordiga seotud baassõnavara;
  • kinnistab funktsionaalset lugemisoskust;
  • harjutab näidisdialoogide abil suhtlemist spordi-teemadel: kaaslase trenni kutsumist, trenniaegade või piletihinna kohta informatsiooni küsimist jne.

Tööleht 19.1, Spordialad

Harjutus 19.1.1

Tööleht 19.2, Spordisaated

Harjutus 19.2.1

Tööleht 19.3, Spordiklubi trenniajad

Tööleht 19.4, Spordivarustus

Tööleht 19.5, Pille ja Lauri spordiklubis

Video - Pille ja Lauri trennis
Harjutus 19.5.1
Harjutus 19.5.2
Harjutus 19.5.3

Tööleht 19.6, Kurtide olümpiamängud