2. Teine kohtumine

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sõnavara (toidud, maitsed, viisakusväljendid) ning funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab suhtlemist (küsimuste moodustamine ja neile vastamine toidu tellimisel, laua reserveerimisel, endast rääkimisel jne);
  • suudab etteantud mudeli järgi koostada dialoogi.

Tööleht 2.1, Kohvikus

Harjutus 2.1.1

Tööleht 2.2, Pille ja Lauri kohvikus

Video - Pille ja Lauri kohvikus
Harjutus 2.2.1

Tööleht 2.3, Toidu tellimine ja laua reserveerimine

Harjutus 2.3.1

Tööleht 2.4, Pille ja Lauri saavad tuttavaks

Harjutus 2.4.1

Tööleht 2.5, Enesetutvustuse koostamine

Harjutus 2.5.1