8. Riidepoes

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab riiete ja riietumisega seotud sõnavara;
  • harjutab suhtlussituatsioonis "klient-müüja" vajalike väljendite kasutamist;
  • orienteerub lihtankeedi täitmise terminoloogias (kliendikaardi taotlemine).

Tööleht 8.1, Pille ja Lauri riided

Tööleht 8.2, Riidekaupluses

Tööleht 8.3, Pille ja Lauri riidepoes

Video - Pille ja Lauri riidepoes
Harjutus 8.3.1
Harjutus 8.3.2
Harjutus 8.3.3

Tööleht 8.4, Lauri valib pükse

Tööleht 8.5, Kliendikaardi taotlemine