13. Korteri remont

Teema läbimisel õppija
  • õpib kasutama ehitustarvete-, remondi-, värvuste- ning mustritega seotud baassõnavara;
  • arendab funktsionaalset lugemisoskust;
  • harjutab näidisdialoogide abil ehituspoes kauba küsimist.

Tööleht 13.1, Korter vajab remonti

Tööleht 13.2, Ehituspood

Tööleht 13.3, Pille ja Lauri kujundavad kodu

Tööleht 13.4, Lauri ehituspoes

Tööleht 13.5, Pille ja Lauri valivad tapeeti

Video - Pille ja Lauri ehituspoes
Harjutus 13.5.1
Harjutus 13.5.2