6. Kuulmiskeskuses

Teema läbimisel õppija
  • mõistab kuulmise-, kuulmisabivahendite- ning kuulmishoiuga seonduvat sõnavara;
  • saab teadmisi audiogrammist, kuulmishoiust, müra kahjulikkusest, abivahenditest, erinevate helide tugevustest ning oskab seostada õpitavat oma kogemusega;
  • harjutab suhtlemist praktilistes olukordades (vastuvõtule registreerimisel ja arsti juures).

Tööleht 6.1, Pille registreerub kõrvaarsti vastuvõtule

Tööleht 6.2, Pille kuulmiskeskuses I

Video - Pille kuulmiskeskuses
Harjutus 6.2.1
Harjutus 6.2.2

Tööleht 6.3, Pille kuulmiskeskuses II

Harjutus 6.3.1
Harjutus 6.3.2

Tööleht 6.4, Pille kuulmiskeskuses III

Tööleht 6.5, Müra kahjustab kuulmist

Video - Lauri kuulab muusikat
Harjutus 6.5.1
Harjutus 6.5.2
Harjutus 6.5.3

Tööleht 6.6, Kuulmishoid