11. Reisimine

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sõnavara ja üldisi teadmisi Eestimaast (tähtsamad kohad, tähtpäevad);
  • arendab suhtlemis- ja funktsionaalse lugemise oskust (info leidmine internetist, piletite ostmine);
  • harjutab küsimuste moodustamist ja neile vastamist ning kirjaliku lühiteksti koostamist (postkaart, e-kiri).

Tööleht 11.1, Eestimaa

Harjutus 11.1.1

Tööleht 11.2, Pille ja Lauri lähevad reisile

Video - Pille ja Lauri pakivad kohvrit
Harjutus 11.2.1

Tööleht 11.3, Reisiplaani tegemine

Tööleht 11.4, Piletite ostmine

Tööleht 11.5, Pille ja Lauri reisil

Tööleht 11.6, Pille ja Lauri on Kihnu saarel

Harjutus 11.6.1