18. Liikluses

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab liiklusteemalist sõnavara ja arendab funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab küsimuste moodustamist, neile vastamist ja näidise abil lühidialoogi koostamist;
  • suudab etteantud mudeli ja abimaterjalide abil kirjutada seletuskirja ja volikirja ning lugeda protokolli.

Tööleht 18.1, Tänaval

Tööleht 18.2, Pille ületab vales kohas teed

Video - Pille ületab vales kohas teed
Harjutus 18.2.1
Harjutus 18.2.2
Harjutus 18.2.3

Tööleht 18.3, Lauri rikub liiklusseadust

Harjutus 18.3.1
Harjutus 18.3.2
Harjutus 18.3.3

Tööleht 18.4, Protokoll, seletuskiri ja volikiri

Tööleht 18.5, Pille saab tähitud kirja