16. Turul ja toidupoes

Teema läbimisel õppija
  • õpib kasutama toiduainete, köögi-ja puuviljade ning marjade nimetusi;
  • arendab funktsionaalset lugemisoskust;
  • harjutab näidisdialoogide abil turul ja poes suhtlemist.

Tööleht 16.1, Pille ja Lauri on toidupoes

Tööleht 16.2, Toidupoes on soodushinnad

Tööleht 16.3, Pille ja Lauri turul

Video - Pille ja Lauri turul
Harjutus 16.3.1
Harjutus 16.3.2

Tööleht 16.4, Pille ja Lauri valivad puuvilju

Tööleht 16.5, Pille koostab ostunimekirja

Tööleht 16.6, Pille ja Lauri küpsetavad kooki