12. Korteri üürimine

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab korteri üürimisega seotud sõnavara;
  • arendab suhtlemisoskust, küsimuste moodustamist ja neile vastamist ning dialoogi koostamist etteantud teemal;
  • harjutab tarbekirjade (kuulutused) lugemist ja kirjutamist.

Tööleht 12.1, Pille unistab oma kodust

Tööleht 12.2, Pille ja Lauri uurivad üürikuulutusi

Harjutus 12.2.1

Tööleht 12.3, Pille ja Lauri valivad korterit

Video - Pille ja Lauri valivad korterit
Harjutus 12.3.1

Tööleht 12.4, Pille ja Lauri kirjutavad kuulutuse

Tööleht 12.5, Laurile helistab kinnisvaramaakler

Harjutus 12.5.1