7. Ilu ja tervis

Teema läbimisel õppija
  • orienteerub ilu-ja tervisetoodetega seonduvas sõnavaras;
  • arendab funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab küsimuste moodustamist ja neile vastamist;
  • suudab etteantud mudeli ja abimaterjalide abil koostada dialoogi, küsida vajalikku hooldustoodet või pesemisvahendit.

Tööleht 7.1, Ilu ja tervis

Tööleht 7.2, Ilusalongis

Tööleht 7.3, Pille ja Lauri juuksuris

Video - Pille ja Lauri juuksuris
Harjutus 7.3.1
Harjutus 7.3.2
Harjutus 7.3.3

Tööleht 7.4, Lauri valib Pillele kingitust

Tööleht 7.5, Pille ja Lauri on tervisekeskuses