9. Eriala valimine, edasiõppimisvõimalused

Teema läbimisel õppija
  • kordab ja kinnistab ametite nimetuste ning elukutse valikuga seonduvat sõnavara;
  • arendab funktsionaalset lugemisoskust (erialade õppimiseks esitatavad nõuded);
  • harjutab näidise abil kooli sisseastumisavalduse kirjutamist.

Tööleht 9.1, Ametid ja tegevused

Harjutus 9.1.1

Tööleht 9.2, Pille tulevikuplaanid

Tööleht 9.3, Pille karjäärinõustaja juures

Video - Pille karjäärinõustaja juures
Harjutus 9.3.1
Harjutus 9.3.2
Harjutus 9.3.3

Tööleht 9.4, Elukutse valimine

Tööleht 9.5, Avalduse kirjutamine