15. Töö otsimine

Teema läbimisel õppija
  • tutvub tööturul ameteid kirjeldava terminoloogiaga;
  • harjutab rääkimisladusust ja vestlusoskust tööintervjuul;
  • õpib näidise abil CV koostama.

Tööleht 15.1, Lauri otsib tööd

Tööleht 15.2, Töökuulutused

Tööleht 15.3, CV koostamine

Tööleht 15.4, Lauri tööintervjuul

Video - Lauri töövestlusel
Harjutus 15.4.1
Harjutus 15.4.2
Harjutus 15.4.3

Tööleht 15.5, Soovitusi töövestluseks