5. Perearsti juures

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sõnavara (kehaosad, kaebused, arstiriistad, apteegikaubad) ja funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab küsimuste esitamist, neile vastamist ning suhtlemist arsti juures ja apteegis (terviseprobleemidest rääkimine, ostude tegemine jms);
  • suudab etteantud mudelite abil koostada lühidialooge.

Tööleht 5.1, Kehaosad ja kaebused

Tööleht 5.2, Lauri on haige

Harjutus 5.2.1

Tööleht 5.3, Lauri perearsti juures

Video - Lauri arsti juures
Harjutus 5.3.1
Harjutus 5.3.2
Harjutus 5.3.3

Tööleht 5.4, Apteegis