20. Saame hakkama!

Teema läbimisel õppija
  • harjutab sõnaraamatu või interaktiivse sõnastiku abil teksti tõlkimist;
  • kinnistab funktsionaalse lugemise ja jutustamise oskust;
  • saab teadmisi edukate kuulmispuudega inimeste ja nende saavutuste kohta.

Tööleht 20.1, Kuulsaid vaegkuuljaid ajaloost

Harjutus 20.1.1

Tööleht 20.2, Annely Ojastu ja Merike Mändsoo

Harjutus 20.2.1

Tööleht 20.3, Kristel Laansoo ja Kristi Kallaste

Harjutus 20.3.1

Tööleht 20.4, Urmas Haus ja Eero Pevkur

Harjutus 20.4.1

Tööleht 20.5, Harjutused

Harjutus 20.5.1
Harjutus 20.5.2

Tööleht 20.6, Jüri Jaanson

Video - Jüri Jaansoni tervitus vaegkuuljatele
Harjutus 20.6.1