4. Jalutuskäik Tartus

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab ilmastikunähtusi ning kohasuhteid väljendavat sõnavara;
  • harjutab viisakusväljendite kasutamist; suhtlemist tee küsimisel ja juhatamisel ning linnaplaani järgi orienteerumist;
  • saab teadmisi Tartu vaatamisväärsuste kohta ning oskab leida täiendavat infot erinevatest portaalidest.

Tööleht 4.1, Ilm

Harjutus 4.1.1

Tööleht 4.2, Lauri helistab Pillele

Tööleht 4.3, Tee küsimine ja juhatamine

Harjutus 4.3.1

Tööleht 4.4, Pille küsib teed

Video - Pille küsib teed
Harjutus 4.4.1

Tööleht 4.5, Pille ja Lauri jalutavad linnas

Harjutus 4.5.1
Harjutus 4.5.2
Harjutus 4.5.3
Harjutus 4.5.4