Vabandage, kas te saaksite mind aidata

Teema läbimisel õppija:

  • oskab küsida abi;
  • oskab moodustada ja kasutada tingiva kõneviisi vorme;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.