Saame kokku teisipäeval kell 14.00

Teema läbimisel õppija:

  • oskab öelda kellaaega täis-, veerand-, pool- ja kolmveerandtunni kaupa;
  • oskab esitada ja vastata küsimusele Millal? Mis kell?;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.