Mul oleks vaja kartulit

Teema läbimisel õppija:

  • oskab nimetada, missuguseid aed-ja puuvilju ta soovib ja
    neid küsida;
  • oskab aed- ja puuviljade küsimisel kasutada arvsõnu ja osastavat käänet;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.