Sooviksin aega arsti juurde

Teema läbimisel õppija:

  • oskab broneerida aega arsti juurde ja iseloomustada oma tervislikku seisundit;
  • teab eriarstide nimetusi ning oskab kasutada tagasõnu õigesti;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.