Palun üks pilet Tartusse

Teema läbimisel õppija:

  • oskab osta pileteid ühissõidukis ja vajadusel paluda abi;
  • oskab kasutada kohakäändeid;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.