Õpetajaraamat

Õpetajaraamat sisaldab:

  • õppematerjali koostamise põhimõtteid, eesmärke ja ülesandeid;
  • õppematerjali kasutamise üldpõhimõtteid ja oodatavaid õpitulemusi;
  • vaegnägija õppe erisusi võrreldes tavaõppijaga;
  • soovitusi ja juhiseid keeletundide läbiviimiseks;
  • teste õpitu hindamiseks ja testide läbiviimise juhendit.
     
ÕPETAJARAAMAT
     
OSAOSKUSTE TEST F 16
OSAOSKUSTE TEST F 20
OSAOSKUSTE TEST F 24