Palun taksot

Teema läbimisel õppija:

  • oskab tellida taksot, väljendada oma soove;
  • oskab kasutada alaleütlevat ja sisseütlevat käänet;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.