Ma töötan kodus

Teema läbimisel õppija:

  • oskab öelda, kus ta õpib või kus ja kellena töötab;
  • oskab iseloomustada ennast ja enda tööalaseid oskusi;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.