Tere, astuge edasi

Teema läbimisel õppija:

  • oskab iseloomustada ruume, kus ta asub;
  • oskab kasutada ees-ja tagasõnu selgituste andmisel;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.