Poes

Teema läbimisel õppija:

  • oskab nimetada, missuguseid kuivaineid ja piimatooteid ta vajab ja soovib osta;
  • oskab kasutada toiduaineid ostes või tellides osastavat käänet;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.