Mis ilm homme tuleb

Teema läbimisel õppija:

  • oskab otsida informatsiooni ilma kohta;
  • oskab iseloomustada ilma ja pakkuda välja tegevusi, mida võib teha erineva ilmaga;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.