Saage tuttavaks, see on Mart

Teema läbimisel õppija:

  • oskab iseloomustada oma tervislikku seisundit;
  • oskab koostada lausekonstruktsioone Minul on ...mul on ...;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.