Palun täitke see ankeet minu eest

Teema läbimisel õppija:

  • oskab täita ankeeti ja vajadusel paluda selle täitmiseks abi;
  • oskab suhelda ametnikega ja vastata nende küsimustele;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.