Kas sa saad praegu rääkida

Teema läbimisel õppija:

  • oskab telefoni teel informatsiooni küsida;
  • oskab moodustada etteantud sõnadest lühikese jutu;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.