Kuidas te end tunnete

Teema läbimisel õppija:

  • oskab iseloomustada oma tervislikku seisundit ja teisele tervise suhtes nõu anda;
  • oskab kasutada tegusõnu olema, saama ja jääma olevikus ja minevikus;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.