See on minu abikaasa

Teema läbimisel õppija:

  • oskab oma iseloomustada perekonda;
  • oskab rääkida, millega tema pereliikmed tegelevad;
  • mõistab kuuldut ja oskab väljendeid kõnes iseseisvalt kasutada.