Töölehed ja e-harjutused

Hea õppija!

Käesolevalt leheküljelt leiad õppematerjali Pille ja Lauri lood töölehed, õppevideod ja e-harjutused.

Õppematerjali 19 peatükki sisaldavad lühilugusid kahe noore, Pille ja Lauri, tegemistest. Viimasest osast „Saame hakkama!” leiad näiteid tublide või kuulsate kuulmispuudega inimeste elust ning eduka toimetuleku võimalustest.

Klõpsates soovitud teemale vasakpoolses menüüs, avaneb loetelu alateemadest, töölehtedest ja harjutustest.
Töölehed leiad ikoonidele või klõpsates.

A4-formaadis töölehed on prinditavad ning vormistatud kahes variandis: PDF-na ja tekstitöötlusprogrammis Word - nii saab õpetaja neid õppijate vajadustest lähtuvalt korrigeerida.
Videod leiad vastava alateema juures ikoonile klõpsates.
Videotel on sisse- või väljalülitatavad subtiitrid – selleks kasuta ekraani all oleval tööriistaribal nuppu.

Soovi korral võid videoid ka eraldi vaadata - selleks vali vasakpoolsest menüüst videod ning klõpsa vastava video pildile ekraanil.

Videote ja töölehtede juurde kuuluvad elektroonilised harjutused. Nende abil saad iseseisvalt, endale sobivas tempos harjutada ning saada tagasisidet, kas lahendasid õigesti.
E-harjutused leiad ikoonile klõpsates.

Õppematerjali sisulise terviklikkuse huvides on soovitatav harjutada samas järjekorras, nagu töölehed, videod ja e-harjutused on kodulehel esitatud.

Kui kogu õppematerjal on läbitud, võid sooritada testi, mille saad õpetajalt. Nii saad teada, kui palju õpitust meelde jäi.