17. Soolaleivapidu

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sõnavara (toidunõud, tegevused köögis) ning arendab funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab liitsõnade moodustamist, kaassõnade, ilmaütleva käände ning viisakusväljendite kasutamist suhtlemisel;
  • oskab näidise abil kirjutada kutset.

Tööleht 17.1, Pille ja Lauri kutsuvad külalisi

Tööleht 17.2, Köögis

Harjutus 17.2.1
Harjutus 17.2.2

Tööleht 17.3, Pille ja Lauri valmistavad pitsat

Tööleht 17.4, Pille ja Lauri ootavad külalisi

Video - Pille ja Lauri ootavad külalisi
Harjutus 17.4.1
Harjutus 17.4.2

Tööleht 17.5, Pillel ja Lauril on külalised