Tegijad / tänud

Õppematerjali autorid on Tartu Hiie Kooli õpetajad Ulvi Raidla, Tea Aavik, Liivi Lubi, Inga Brin,
Katrin Kisand
ja Anu Kolk.

Tartu Hiie Koolis saavad eestikeelse põhihariduse kuulmis- ja kõnepuudega lapsed üle vabariigi. Lisaks pakutakse elukohajärgsetes koolides õppivatele lastele ning nende vanematele ja pedagoogidele õppenõustamis- ja rehabilitatsiooniteenust.

Autorite eriline tänu kuulub kolleeg Reeli Mišinienele, kelle kogemustele ja nõuannetele tuginedes on valminud käesoleva materjali surdologopeediline osa.


Videod:
Pimik OÜ

kaasa aitasid Sektor Stuudiod, Teater Vanemuine, Tartu Loomemajanduskeskus

Kujundus/küljendus: Tõnis Kärema

Fotod: Malev Toom, vaegkuuljate erakogud, www.sxc.hu

Veebileht: Mario Mikvere

Keeletoimetaja: Killu Paldrok

Projekti juhtimine: Sola Integra OÜ