Õpetajaraamat

Õpetajaraamat sisaldab
 • õppematerjali koostamise põhimõtteid,
  eesmärke ja ülesandeid
 • õppematerjali kasutamise üldpõhimõtteid
  ja oodatavaid õpitulemusi
 • õpetuse rõhuasetusi tulenevalt kuulmispuudega
  õppijate kõne iseärasustest
 • eesti keele häälikute häälduskirjeldusi ning
  nõuandeid, mida tuleks võõrkeelse õppija
  puhul eesti keele häälduses silmas pidada
 • autorite soovitusi ja praktilisi juhiseid
  õppetundide läbiviimiseks
 • teste õpitud osaoskuste hindamiseks ja testide
  läbiviimise juhendit

Õpetajaraamat