Sõnastik

Sõnastikust leiad kõikide peatükkide koondsõnavara tähestikulises järjekorras eesti-vene keeles.

Igal töölehel on tekstipõhised sõnade ja väljendite seletused.

Õppematerjali omandamisel võiks olla abiks eesti-vene
ning vene-eesti sõnaraamatud ja/või online sõnastike
kasutamise võimalus.

Eesti-vene sõnastik

Eesti keele sõrmendid


Sõrmendid on sõrmedega edasiantavad märgid – igale tähele vastab kindel sõrmede asend. Sõrmendamine on kuulmispuudega inimestele abiks verbaalse kõne omandamisel.