Surdologopeedia

Eesti keele häälikute õige hääldamine

Selle lehekülje abil
  • saad teadmisi eesti keele häälikute hääldamisest;
  • harjutad õiget hääldamist;
  • õpid kasutama erinevaid meeli oma häälduse kontrollimiseks
Juhend hääldusharjutustele saateks

Tööleht 1 - täishäälikud

Tööleht 2 - kaashäälikud

Tööleht 3 - täishäälikuühendid