1. Esimene kohtumine

Teema läbimisel õppija
  • kinnistab sõnavara (dokumentide nimetused, viisakad suhtlusväljendid);
  • arendab suhtlemis- ja funktsionaalse lugemise oskust;
  • harjutab küsimuste moodustamist ja neile vastamist ning vajaliku info leidmist internetist;
  • suudab etteantud mudeli järgi koostada dialoogi.

Tööleht 1.1, Saame tuttavaks: Pille ja Lauri

Harjutus 1.1.1

Tööleht 1.2, Pille kaotab rahakoti

Tööleht 1.3, Pille ja Lauri esimene kohtumine

Video - Pille ja Lauri esimene kohtumine
Harjutus 1.3.1
Harjutus 1.3.2

Tööleht 1.4, Lauri helistab Pillele

Tööleht 1.5, Mida teha, kui dokumendid on kadunud?