Pille ja Lauri lood


Hea eesti keele õppija!
Tere tulemast kasutama õppematerjali Pille ja Lauri lood.

Kodulehelt leiad 20 teemat töölehtede, videote ja elektrooniliste harjutustega, mille abil on sul võimalik täiendada oma eesti keele oskust: harjutada suhtlemist erinevates olukordades, õppida koostama tarbekirju ning leidma kirjalikest tekstidest vajalikku infot. Lisaks tutvud eesti keele hääldusnormidega ning saad harjutada kõigi häälikute õiget hääldamist.

Õppekomplekt Pille ja Lauri lood on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine 2011-2013" projekti „Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine“ raames.

Keeletasemele A2 koostatud materjal on mõeldud eesti keele algteadmisi omavatele vaegkuuljatele, kes vajavad täiendavaid võimalusi õpitud oskuste kinnistamiseks ja edasiarendamiseks.Õppematerjali autoriteks on Tartu Hiie Kooli õpetajad Ulvi Raidla, Inga Brin,
Katrin Kisand, Tea Aavik, Liivi Lubi
ja Anu Kolk.

Veebikeskkond: Mario Mikvere