Esileht

Lood elust enesest

Hea eesti keele õppija! Tere tulemast kasutama õppematerjali
Lood elust enesest.

Kodulehelt leiad 20 teemat töölehtede ja audioklippidega, mille
abil on sul võimalik täiendada oma eesti keele oskust.

Õppekomplekt Lood elust enesest on valminud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Elukestev õpe“ meetme „Keeleõppe arendamine“ programmi "Keeleõppe arendamine
2011-2013" projekti „Õppematerjalide loomine vaegnägijate ja -kuuljate keeleõppeks ning koolitajate koolitamine“ raames.

Keeletasemele A2 koostatud materjal on mõeldud eesti keele algteadmisi omavatele vaegnägijatele, kes vajavad täiendavaid võimalusi õpitud oskuste kinnistamiseks ja edasiarendamiseks.

Veebikeskkond: Mario Mikvere